Hangul for Vietnamese course Thông qua loạt bài giảng này, các bạn có thể học các phát âm và từ vựng đúng, đồng thời có thể sử dụng các từ vựng và câu đã học để hội thoại đơn giản bằng tiếng Hàn.
Trong 5 bài đầu, các bạn sẽ học các nguyên âm và phụ âm trong tiếng Hàn, cách phát âm. Thông qua làm quen với bảng chữ cái và cách phát âm, bạn có được nền tảng tiếng Hàn vững chắc.
Thôngqualoạtbàigiảnggồm 27 bàinày, các bạn có thể trau dồi năng lực ngữ pháp và từ vựng một cách có hệ thống, thông qua ‘nghe và nói’, ‘đọc và nói’, bạn có thể nâng cao khả năng ứng dụng. Hãy học chương trình này cùng với giáo trình CHAM KOREAN 1

Professor

  • Professor Hien
  • Tốt nghiệp cử nhân Khoa Hàn Quốc học, Đại học Ngoại ngữ Tin học TP Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp thạc sĩ Khoa Xã hội học, Viện Nghiên cứu Hàn Quốc học Trung ương. Hoàn thành chương trình tiến sĩ chuyên ngành Sư phạm Hàn ngữ, Đại học nữ sinh Ewha.